predstavitev

CPK, d. d., skrbi za vozne razmere na 1.908 kilometrih cest, od tega je 110 kilometrov glavnih cest, 623 kilometrov regionalnih cest in 1.175 kilometrov lokalnih cest ter javnih poti. Območje našega dela sega na območja občin Piran, Koper, Ankaran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Na celotnem območju izvajamo tudi zimsko službo in zagotavljamo prevoznost tudi v najtežjih zimskih razmerah.

Vzdrževanje opravlja celotno dejavnost zimskega in letnega vzdrževanja in varstva državnih in lokalnih cest na območju južne Primorske. Zaposleni v enoti Vzdrževanje pri svojem delu dajejo poseben poudarek aktivnostim v zimski službi in urejenosti glavnih prometnic pred poletno turistično sezono.

Vzdrževanje je notranje razdeljeno na: 

  • cestno bazo Koper
  • cestno bazo Sežana
  • cestno bazo Ilirska Bistrica
  • cestno bazo Podskrajnik
  • cestno bazo Postojna
  • cestno bazo Hrpelje
  • skupino za vertikalno in horizontalno signalizacijo
  • varstvo cest

Vizitka

Dežurstvo zimska služba CPK d.d.
Telefon: 05 680 06 20

Cestna baza Koper

Telefon: 05 663 02 50

Cestna baza Hrpelje
Telefon: 05 689 03 31

Cestna baza Sežana
Telefon: 05 730 19 80

Cestna baza Ilirska Bistrica
Telefon: 05 710 13 37, 05 710 13 33

Cestna baza Postojna
Telefon: 05 720 47 00
 

Fotogalerija