kamnolom Razdrto

Zaradi izgradnje cest in s tem povezane potrebe po surovinah je po drugi svetovni vojni ob robu vasi Razdrto pričel nastajati istoimenski kamnolom, katerega proizvodnja se je iz leta v leto povečevala in danes dosega kar 130.000 m3 letno.

Apnenec s tamkajšnjega pridobivalnega prostora omogoča kvalitetno predelavo v pesek, drobljenec in tamponski material. Zaradi bližine Asfaltne baze Senožeče ta material v pretežni meri uporabljamo za lastno proizvodnjo asfaltnih zmesi. Visokokakovostni materiali zagotavljajo zadovoljstvo tudi najzahtevnejšim odjemalcem.

Vse večje povpraševanje po materialih in ekološki izzivi nas vodijo do številnih posodobitev kamnolomskega postrojenja in novejše mehanizacije, v okviru katerih si prizadevamo za varovanje in ohranjanje okolja.

V kamnolomu Razdrto proizvajamo naslednje materiale:

  • mleti pesek 0 - 4 mm
  • drobljence 4 - 8, 8 - 11, 11 - 16, 16 - 22, 22 - 32 mm
  • betonsko mešanico 0 - 16 mm
  • mleti tampon 0 - 32, 0 - 45 in 0 - 63 mm
  • tampon 0 - 32 mm
  • nasipni material 0 - 125 mm
  • ciklonsko moko

Na etažah pa pripravljamo tudi:

  • lomljenec - odminiran
  • lomljenec - izbran
  • lomljenec - bloki

Vizitka

Telefon: 05 757 70 15
Faks: 05 757 71 90

Fotogalerija