trenutna gradbišča

Stanje na dan 12. 7. 2017:

 1.  Sanacija nakladalne rampe pred skladišči - Luka Koper d.d.
 2.  Manjša investicijska dela na AC in HC - ACB Postojna in Kozina - DARS
 3.  RV - strojno krpanje - območje 3 - DRSI
 4.  RV - strojno krpanje - območje 5 - DRSI
 5.  Rekonstrukcija ceste Pivka - Ribnica (priključek Kal) - DRSI
 6. Rekonstrukcija ceste Goriče - Kal faza 2b - DRSI
 7. Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - Občina Postojna
 8. Ureditev ceste skozi naselje Križ - DRSI
 9. Krožišče K1 v Sežani - DRSI
 10. Varna pot v šolo-3. faza - Občina Ilirska Bistrica
 11. Preplastitev voz. Matavun - Kozina, Podgrad - Obrov -   DRSI
 12. Obnova voz. konstr. Ajdovščina - Selo, Selo - Vogrsko -   DARS
 13. Gradbena dela za ureditev štiripasovnice s krožiščem K3 v Kopru - MOK
 14. Rek. ceste in objektov Unec - Postojna, Ravberkomanda - DARS
 15. Asfalterska dela Luka KP DEPO
 16. Ureditev parkirišča Livade - 2 v Izoli - Občina Izola
 17. Rekonstrukcija nogometnega igrišča ob OŠ Podgrad - Občina Ilirska Bistrica
 18. Cesta na Polane - gradnja infrastrukture 2 - Občina Sežana
 19. Izgradnja krožišča pri sodišču v Kranju - MO Kranj
 20. Sanacija ceste Aver-Podpeč-Rakitovec - MOK