trenutna gradbišča

 • Modernizacija ceste R3-626/3726 Gračišče - Brezovica od km 0,900 do km 2,900
 • Rekonstrukcija LC 177270 Reparec – Pregara, od km 3,376 do km 3,050 (L=326,00m)
 • Kanalizacijsko omrežje v Ilirski Bistrici – Jasenska Pila
 • Priključek LC 177405 (Železniska cesta) na državni  cesti R2-406/1407 Škofije – Lazaret v km 2,170
 • Izvedba goi del za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Krasa
 • Protiprašna zaščita ceste RT-915/2427 Grda Draga – Pudob, od km 14,900 do km 15,600 
 • Prenova cesta Parje  - Juršče 
 • Ureditev ceste, pločnika in parkirišča Dolnja Košana
 • Večja vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži RS v letih 2022 in 2023; SKLOP 1: območje AC baze Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrušica
 • Obnova voziščne konstrukcije in objektov na odsekih HC/0379 in 0779 Vogrsko – Šempeter od km 4,470 do km 4,779, 0380 in 0780 Šempeter – Vrtojba od km 0,000 do km 2,238, 0445 priključku Šempeter pri Gorici od km 0,000 do km 1,150 in na 1467 kamionski cesti Vrtojba v dolžini 795 m
 • Postavitev ukrepov za motoriste na DC R2-409 in R1-208 - Dekani 
 • Rekonstrukcija regionalne ceste R2-409/306 Postojna – Razdrto na treh odsekih od km 3,050 do km 4,250
 • Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek Ilirska Bistrica – Pivka, od km 14+025 do km 14+940
 • Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik Sklop 2; Vodovod na odseku Ilirska Bistrica – Harije, 
 • Ureditev križišča v Gradišču pri Materiji
 • Rekonstrukcija JP 726771 Gubčeva 16 z izvedbo komunalne infrastrukture
 • Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel – Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje – Sežana
 • Komunalna oprema v IC na Baču I .faza
 • Ureditev krožnega križišča na območju ceste R3-614/1054 Komen – Gorjansko od km 0+310 do km 0+500
 • Obnova vozne površine ter ščitenje nevarnih mest z novimi varnostnimi ograjami na AC A1 0060 Divača - Kozina od km  0,024 do km 6,305 ter zamenjava varovalnih ograj na odsekih 0060 in 0660