trenutna gradbišča

 

Občina POSTOJNA - Ureditev dost. cest C1 in C3,Ovčje staje

OBČINA PIRAN - Ureditev ulice IX. korpusa v Piranu

LUKA KOPER - Vzdrževalna asfalterska dela v letu 2024

MOK - Kanalizacija Poletiči-Beli Kamen in Gažon

OBČINA POSTOJNA - Strojno krpanje RV lokalnih cest Občine Postojna

OBČINA POSTOJNA - ROS Prestranek

OBČINA PIVKA - Preplastitev občinskih cest v letih 2023-2024

OBČINA IL. BISTRICA - Gradnja lekarne v Ilirski Bistrici

Vzpostavitev inkubatorja Občine Hrpelje – Kozina

Vodovodni ogranak Špina - Pelegrin, 1. faza

Izgradn. kanal. mreže naselja Škrinjari i Biribaci

Izgradnja fekalnog kolektora - FK1 naselja Kršete

Priključek Kortine, Izgradnja cestnega priključka na R2-409

HC ŠKOFIJE – SERMIN - Obnova vozne površine HC 

OBČINA IL. BISTRICA - Obnova vozišča LC 135081 Koritnice – Mašun

 

 

posodobljeno 29.4.2024