trenutna gradbišča

Trenutna gradbišča:

 

  1. Rušitev in preureditev cestninskih postaj - DARS
  2. Investicijsko vzdrževalna dela na voz. AC in HC - DARS
  3. Ureditev kolesarske in šolske poti na Vrhniki - Občina Vrhnika
  4. Sanacija občinskih cest na območju zaselka Rožnik - Občina Ankaran
  5. Mini krožno križišče Pobegi - DRSI
  6. Urejanje komunalne infrastrukture Hrašče - Občina Postojna
  7. Ureditev ceste skozi Begunje - DRSI
  8. Posodobitev makadamske ceste RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - DRSI
  9. Urejanje komunalne opreme Ovčje Staje I. faza - Občina Postojna