trenutna gradbišča

Stanje na dan 28. 8. 2018:

 

 

 1. Rušitev in preureditev cestninskih postaj - DARS
 2. Investicijsko vzdrževalna dela na voz. AC in HC - DARS
 3. Ureditev ceste skozi Štanjel - DRSI
 4. Preplastitev ceste Pudob-Kozarišče - DRSI
 5. Preplastitev ceste Divača - Famlje - DRSI
 6. Obnova vozišča Planina - Ravberkomanda - DRSI
 7. Ureditev ceste skozi naselje Križ - DRSI
 8. Obnova voz. konstr. na odsekih HC Vipava -   DARS
 9. Rek. ceste in objektov Unec - Postojna, Ravberkomanda - DARS
 10. Ureditev kol. steze in peš poti ob Piranski ul v Kopru - MOK
 11. Komunalno opremanje poslovne cone Risnik - Občina Divača
 12. Posodobitev Občinskih cest Lovranovo - Ločice - Občina Bloke
 13. Rekonstrukcija LC Griže - odcep Sela - Občina Sežana
 14. Rekonstrukcija ceste Šepulje - Dobravlje - Občina Sežana
 15. Ureditev kolesarske in šolske poti na Vrhniki - Občina Vrhnika