trenutna gradbišča

Stanje na dan 25. 1. 2018:

 1. Gradnja železniškega tira 61 - Luka Koper
 2. Vstopno izstopna točka kont. terminala - Luka Koper
 3. Manjša investicijska dela na AC in HC - ACB Postojna in Kozina - DARS
 4. Rekonstrukcija ceste Pivka - Ribnica (priključek Kal) - DRSI
 5. Ureditev ceste skozi Štanjel - DRSI
 6. Obnova vozišča Planina - Ravberkomanda - DRSI
 7. Sanacija zidu Trpčane na cesti Il. Bistrica - Novokračine - DRSI
 8. Ureditev ceste skozi naselje Križ - DRSI
 9. Varna pot v šolo-3. faza - Občina Ilirska Bistrica
 10. Obnova voz. konstr. na odsekih HC Vipava -   DARS
 11. Rek. ceste in objektov Unec - Postojna, Ravberkomanda - DARS
 12. Rekonstrukcija nogometnega igrišča ob OŠ Podgrad - Občina Ilirska Bistrica
 13. Rekon. križišča v krožno križišče v Il. Bistrici - Občina Ilirska Bistrica
 14. Sanacija ceste Aver-Podpeč-Rakitovec - MOK
 15. Ureditev rokomentnega igrišča v Sv. Antonu - MOK
 16. Ureditev športnega parka na Maliji - Občina Izola
 17. Komnunalna oprema Jenkove ulice v Postojni - Občina Postojna
 18. Razširitev in obnova LC 175062 Coljava - Občina Sežana