prosta delovna mesta

V družbi CPK, d. d., se zavedamo, kako pomemben je razvoj sodelavcev za ohranjanje konkurenčnosti v dinamični panogi, s katero se naša družba ukvarja. Zato iščemo ambiciozne, zagnane in sposobne sodelavce, ki si želijo novih izzivov in bodo v naš kolektiv doprinesli novo energijo ter novo moč. 

Prepričani smo, da sta kakovosten in strokoven kader ključ do uspeha družbe in da so ljudje tisti, ki ustvarjajo pozitivno klimo v družbi. Zato vas vabimo, da prijave, vključno z življenjepisom in potrdilom o izobrazbi, pošljete po pošti na naslov: CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.

CPK, d. d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, zaposli:


OBRAČUNSKI TEHNIK ZA POSEBNE PROJEKTE - VISOKE GRADNJE (m/ž)
 

V enoti PC Posebni projekti potrebujemo novega sodelavca na delovnem mestu obračunski tehnik. 

KAJ NUDIMO:

 • dinamično in urejeno delovno okolje,
 • možnost dodatnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • pogodbo za določen čas enega leta s 3-mesečnim poskusnim delom, 
 • možnost dolgoročnega sodelovanja.

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • srednja ali višja šola gradbene smeri (V. ali VI. stopnja), 
 • 1 leto delovnih izkušenj na projektih visokih gradenj,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • obvladovanje računalniških programov,
 • natančnost in zanesljivost.

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvedba izmer količin na gradbiščih v skladu s pogodbo in predračunom,
 • izvajanje zavarovanja gradbišč v skladu s predpisi,
 • vodenje gradbene knjige in dnevnika,
 • vodenje materialnih evidenc,
 • obračunavanje situacij.


Če želiš postati del naše ekipe nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si. 

 

VODJA DEL – VODJA GRADBIŠČA (visoke gradnje) (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:

 • visoka, višja ali srednja šola gradbene smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov visokih gradenj,
 • vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo,
 • želena znanja: naravnanost k timskemu delu, vodstvene veščine.

Opis delovnega mesta:

 • načrtovanje, organiziranje in kontroliranje dela na gradbišču,
 •  poznavanje področne zakonodaje,
 • vodenje vseh potrebnih evidenc,
 • odgovornost za gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • zagotavljanje pogojev za varno delo.

Kaj nudimo:

 • dinamično in urejeno delovno okolje,
 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • službeno vozilo,
 • mentorstvo pod okriljem izkušenih mentorjev,
 • delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si.

 

VOZNIK (m/ž)
v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:

 • poklicno šolo strojne, mehanične ali druge ustrezne smeri (IV. stopnja)
 • 6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
 • pridobljeno licenco za voznika in veljavno kodo 95,
 • vozniški izpit B in C-kategorije,
 • prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami C in E- kategorije ter izkušnjami s TGM.


Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.
 

VZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV V ENOTI KAMNOLOM ČRNI KAL (m/ž)

Na področju proizvodnje, v enoti kamnolom Črni Kal, potrebujemo novega sodelavca na delovnem mestu vzdrževalec strojev in naprav.

 KAJ NUDIMO:

 • možnost dodatnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dinamično delovno okolje s sodobnim postrojenjem in mehanizacijo,
 • pogodbo za nedoločen čas s poskusno dobo treh mesecev
   

 KAJ PRIČAKUJEMO:

 • srednja ali alternativno srednja šola strojne ali mehanične smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit C kategorije,
 • izpit iz varstva pri delu,
 • tečaj za strojnika zahtevnih strojev – TGM,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela, za nemoteno obratovanje strojev, vozil in naprav,
 • natančnost in zanesljivost.
   

 OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • vzdrževanje strojev in naprav,
 • vožnja demperja.

Če te delo vzdrževalca strojev in naprav zanima, nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si.

 

ASFALTER (m/ž)

KAJ NUDIMO:

 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dinamično delovno okolje,
 • pogodbo za določen čas enega leta z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

 KAJ PRIČAKUJEMO:

 • poklicna šola ustrezne smeri,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • izpit iz varstva pri delu in NPK za asfalterje,
 • natančnost in zanesljivost.

 OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvajanje del pri polaganju asfalta.


Če te delo asfalterja zanima, nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si

 

VODJA POSEBNEGA PROJEKTA TUJINA (m/ž)


Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoka, višja ali srednja šola gradbene smeri,
-          3 leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov nizkih in visokih gradenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo

Opis delovnega mesta:
Vodenje posebnih projektov na tujih trgih: načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, analiza trga, spremljanje javnih razpisov in poznavanje področne zakonodaje, pridobivanje del s pripravo ponudb v skladu z razpisno dokumentacijo, pridobivanje vseh dokumentov, potrebnih za pripravo in oddajo pravilnih ponudb, sodelovanje v vseh fazah postopka pridobitve javnega naročila, vodenje in organiziranje poslovnih stikov z namenom izvedbe projektov, vodenje in usmerjanje postopkov pri izvedbi projekta v sodelovanju z ostalimi službami v družbi, sodelovanje pri pripravi pogodb in druge dokumentacije, vodenje evidenc, vodenje in organiziranje del na gradbiščih od pričetka del do predaje investitorju.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si


KOMERCIALIST ZA NIZKE GRADNJE (m/ž)
v oddelku za komercialo

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoko ali alternativno višjo strokovno izobrazbo - VII. oz. VI. stopnje zahtevnosti gradbene smeri,
-          2 leti delovnih izkušenj v stroki,
-          vozniški izpit B kategorije,
-          prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi kvalifikacijami: opravljen strokovni izpit, aktivno znanje tujega jezika, obvladovanje računalniških programov, poznavanje postopkov javnega naročanja.

Opis delovnega mesta:
Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, raziskovanje tržišča in pridobivanje del, priprava razpisne dokumentacije in analiz, pripravljanje ponudb in pogodb, izdelovanje zahtevnih pred kalkulacij in kalkulacij, priprava cenikov del ter druga dela.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto KOMERCIALIST ZA NIZKE GRADNJE.


STROJNIK (m/ž)

v enoti Vgrajevanje asfalta

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, ali drugo ustrezno izobrazbo, IV. stopnja,
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM z izkušnjami.

Opis delovnega mesta:
Izvajanje zemeljskih in gradbenih del z delovnimi stroji, tekoče vzdrževanje in čiščenje strojev, redno obveščanje nadrejenega o okvarah na stroju in o ugotovljenih nepravilnostih ter ostale naloge.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen čas 6 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v enoti Vgrajevanje asfalta.


STROJNIK (m/ž)

v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-       poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, IV. stopnja,
-       6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-       opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM,
-       vozniški izpit B-kategorije in lastno vozilo, tečaj TGM
-       prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami TGM ter izkušnjami C in E kategorije.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen  čas 12 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si 

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v PC Mehanizacija.


Fotogalerija