reference

2011

Prenova starega mestnega jedra Majlont v Postojni
Železniško postajno poslopje Koper
Obnova lokalne ceste 177040 v Hrvatine
Sanacija plazu ob Krožni cesti v Kopru
Preplastitev ceste G1-7/0354 Obrov - Kozina

2010

Rekonstrukcija križišča na Tomšičevi ulici in Ulici 15. maja ter križišča na drugi strani mostu na Ulici 15. maja
Izgradnja krožnega križišča K2 (Emona)
Izgradnja odstavnih niš na avtocesti Divača – Kozina in Škofije - Srmin
Obnova voziščne konstrukcije na avtocesti Divača - Kozina
Obvozna cesta mimo naselja Dragonja

2009

Rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica
Gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid
Hitra cesta Koper - Izola: Ulica Vena Pilona (Deviacija 1-5) s podpornim zidom PZ3
Obnova podvoza na priključku Razdrto in voziščne konstrukcije na avtocesti Razdrto – Postojna
Sanacija plazu "Sočerga" na cesti Gračišče-Sočerga ceste

2008

Gradbena dela za izgradnjo križišča Koper 1 (rondo Lesnina)
Izvedba navezave Luke Koper na avtocesto - I. faza
Gradnja ceste "A" v Livadah v Izoli in komunalnih naprav v cesti
Rekonstrukcija ceste A in D v obrtni coni Lucija in gradnja komunalnih naprav

2007

Obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste Postojna - Razdrto
Fotogalerija