kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.


Prva prenova spletnega mesta:


Datum objave spletnega mesta: december 2011

Naročnik: CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve

Priprava gradiva: CPK d.d.


Izvajalec: Arctur d.o.o.

Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš

Projektni vodja: Metka Špacapan

Grafična podoba: Dejan Šuc

Programiranje: Marjan Štekar, Blaž Carli, Klemen Susič, Tiva Turk

Uporabniška podpora: Tiva Turk


Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)


Arctur